İkonik Mavi Bayrak, plajlar, marinalar ve sürdürülebilir tekne turizmi operatörleri için dünyanın en tanınmış gönüllü ödüllerinden biridir. Mavi Bayrağa hak kazanmak için, bir dizi sıkı çevre, eğitim, güvenlik ve erişilebilirlik kriterinin karşılanması ve sürdürülmesi gerekir.

Marinalar için deniz suyu analizleri istenmemekle birlikte diğer kriterler çevre eğitimi ve bilinçlendirme ile çevre yönetimi odaklı benzerlik göstermektedir. 2007 yılından bu yana bireysel yatlar kategorisi açılmış ve başta çevre eğitimi ve çevre yönetimi olmak üzere yatçılarda sorumlu deniz seyri davranışının benimsetilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim: Mavi Bayrak’ın özünde ve idealinde toplumu kendi çevreleriyle bağlantıya geçirerek bulundukları çevre ve doğa hakkında daha fazla bilgiye sahip olmalarını özendirmek yer alır.

Bilgilendirme: Ziyaretçileri bulundukları yer hakkında bilgilendirmek, Mavi Bayrak Programı’nın önemli bir parçasıdır. Bu, insanların orada rahatça gezinmesini ve yerel flora ve fauna hakkında biraz daha bilgi edinmelerini sağlar.

İzleme: Kapsamlı saha kontrol ziyaretleri ve düzenli olarak yapılan ara kontroller kriterlerin yerine getirilmesi konusunda teşvik edici bir rol oynar.

Yönetim: Mavi Bayrak’ın tüm dünyada güvenilir olmasını sağlayan kriterlerin yerine getirilmesi konusundaki istikrar, Yerel Mavi Bayrak Sorumlusu ve Mavi Bayrak Temsilcileri sayesinde gerçekleşir.

Güvenlik: Mavi Bayrak Ödüllü yerin işletmecisi/sahibi, ödüllü alanda çalışanların, halkın ve çevrenin güvende kalması için önlemlerinin eksiksiz olarak alınmasını temin etmelidir.

Mavi Bayrak uluslararası alanda ilk kez Fransa’da 1985 yılında, Avrupa Birliği’nde 1987 yılında, ülkemizde de 1993 yılında ve Avrupa kıtası dışındaki ülkelerde 2000 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Bugün  30’u Avrupa’da olmak üzere dünyada 49 ülkede uygulanmaktadır.

Mavi Bayrak Ödül Programı, bağımsız bir sivil toplum örgütü olan “Foundation for Environmental Education-FEE” tarafından yürütülmektedir ve her üye ülkede benzer kuruluşlarca temsil edilmektedir. FEE programları yalnızca sivil toplum kurluşlarınca yürütülebilmektedir ve Türkiye’de Mavi Bayrak Programı’nı yürütmekten sorumlu tek yetkili kuruluş Türkiye Çevre Eğitim Vakfı - TÜRÇEV’dir. 

    

https://www.fee.global

https://www.blueflag.global/

Mavi Bayrak, uluslararası niteliği ile de turizm açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Çünkü tatil yapmak için bilmediği, yeni tanıyacağı bir yere giderken, insanların uluslararası etiketli ve özelliklerini bildiği bir plaja gitmek için plan yapması kolay olmaktadır. ‘Mavi Bayrak’ bu nedenle güçlü bir turizm iletişim aracıdır.

Mavi Bayrak almak için belediyeler kanalizasyon ve arıtma tesislerini olanaklarını iyileştirmekte, karadan denize ulaşan her türlü kirli akıntı ve denizden kıyıya vuran kirliliklere engel olmakta ve bu şekilde kıyılarda sürdürülebilirliğin sağlanmasına çalışmaktadır.

Önemli not: Bir plaj, marina veya tekneye Mavi Bayrak asma hakkı ile ödüllendirdiğinde bu, FEE’nin belirlemiş olduğu çevre, eğitim, güvenlik ve erişilebilirlik kapsamında birtakım sıkı kriterlere Mavi Bayrak’ın asıldığı tarih itibariyle uyduğu konusunda FEE’nin ikna olduğu anlamına gelmektedir. Ödüllerin belli olmasını takiben ödül sahibi/işletme söz konusu kriterlere sezon boyunca uyacağı konusundaki tüm sorumluluğu alır. Ödüllendirmeyi takiben plaj, marina veya tekne sahibi/işletmecisi sezon boyunca kriterlerle tam uyumlu kalma sorumluluğunu alır. FEE, zaman zaman ödüllü alanları kontrol ederken ne FEE ne de yetkilileri, üye ülke yetkilileri, jüri üyeleri ödüllü alanda gözlemlenen kriterlere uygun olmayan durumların sorumluluğunu kabul etmez.

FEE tarafından hazırlanan Mavi Bayrak Programı ve FEE'nin tarihçesinin anlatıldığı metin için tıklayınız.

Metnin orjinal versiyonu (İngilizce) için tıklayınız.