• Yazan: Admin
  • 12.12.2016

Uluslararası prosedürler gereği Mavi Bayrak Ödülü bir yıl için verilmekte ve bu kapsamda her yaz sezonunda denetimler yapılmaktadır. Denetimler ulusal ve uluslararası düzeyde olmakta, denetimde eksikleri olanlara eksiklik durumuna göre 10 gün süre tanınmakta, eksikler yerine getirilmediği takdirde de bayrakları indirilmektedir. Bayrağı indirilen yerler web sayfamızda ilan edilmekte, böylelikle ödüle hak kazansa bile bu hakkın baki olmadığı, sürekli denetimden geçildiğinin herkesçe bilinmesi sağlanmaktadır. Vakfımızın, bayrağı iptal olan yerlerin hangi nedenle iptal olduğuna ilişkin açıklama yapmama konusunda bir ilkesi bulunmaktadır. Gerek Vakfımız gerekse Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı, birer sivil toplum kuruluşu (non-governmental organization) olup, çalışmalarını bağımsız olarak yürütmektedir.


Vakfımız Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın ülkemizdeki tek yetkili temsilcisi olarak, ülkemizde Mavi Bayrak çalışmalarını 1993 yılından bu yana yürütmektedir.

Bu kapsamda plaj, marina ve yatların ödüle hazırlanması, başvuruların değerlendirilerek Ulusal ve Uluslararası Jüri değerlendirmelerine sunulması ile ödüle hak kazanan yerlerin denetimini gerçekleştirmektedir.

Uluslararası prosedürler gereği Mavi Bayrak Ödülü bir yıl için verilmekte ve bu kapsamda her yaz sezonunda denetimler yapılmaktadır. Denetimler ulusal ve uluslararası düzeyde olmakta, denetimde eksikleri olanlara eksiklik durumuna göre 10 gün süre tanınmakta, eksikler yerine getirilmediği takdirde de bayrakları indirilmektedir. Bayrağı indirilen yerler web sayfamızda ilan edilmekte, böylelikle ödüle hak kazansa bile bu hakkın baki olmadığı, sürekli denetimden geçildiğinin herkesçe bilinmesi sağlanmaktadır.

Vakfımızın, bayrağı iptal olan yerlerin hangi nedenle iptal olduğuna ilişkin açıklama yapmama konusunda bir ilkesi bulunmaktadır.

Gerek Vakfımız gerekse Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı,  birer sivil toplum kuruluşu (non-governmental organization) olup, çalışmalarını bağımsız olarak yürütmektedir.