• Yazan: Admin
  • 02.08.2017

Ülkemiz kıyılarında Mavi Bayrak kapsamında izleme ve denetim yapılan noktalarda denetimler ve saha ziyaretleri sırasında tespit edilen ve ayrıca kullanıcı şikayetleri ile sunulan kirlilikler ve aksaklıklar detaylı bir şekilde kaydedilmekte ve olabilen yerlerde çözüm üretilmesine çalışılmakta, çözümün üretilemediği noktada da ödülün iptal edilmesi söz konusu olmaktadır.


Denetimlerde ve kullanıcılarle gelen şikayetlerde öne çıkan hususlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Deniz Çöpleri
  • Yağlı ve köpüklü atıklar
  • Petrol Türevi atıklar
  • Plajda katı atık kirlilikleri
  • Geri kazanım olanaklarının doğru sunulmaması ve sistemin verimli kullanılmaması
  • Dere kaynaklı mikrobiyolojik kirlilikler ve çöpler
  • Turizm Sektöründe Eğitim ve Bilinçlendirme İhtiyacı

Söz konusu durumlarda Mavi Bayrak geçici veya kalıcı süre ile indirilmekte, ilgili kamu kurumlarına haber verilmekte ve sorunlara çözüm üretilmesi için eğitim çalışmalarına ağırlık verilmektedir.

Bilinçli kullanıcı ve plaj yöneticilerinin artmasının sorunların çözümünde esas teşkil edeceğine inanıyoruz.

web sayfamızda iletişim bölümünde ve Mavi Bayrak bilgilendirme panolarında yer alan iletişim bilgilerinden Vakfımıza ödüllü plaj, marina veya yatlarla ilgili kriterlere ilişkin şikayet ve görüşlerinizi iletmenizi rica ediyoruz.

Her türlü deniz kirliliği şikayetlerinde Sahil Güvenlik 158 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alo 181 hatlarını da kullanarak doğrudan kamu kurumlarına ulaşabilirsiniz.