• Yazan: Admin
  • 31.08.2021

Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan; deniz, akarsu, göl, baraj, gölet, kanal, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkın kontrol kanalı vb. alanlarda yaşanması muhtemel suda boğulma olaylarının önüne geçilebilmesi veya bu tür olayların asgari seviyeye indirilebilmesi amacıyla Antalya Valiliğinin 20 Mart 2020 tarihli 87674903-0100601-E1116 sayılı 2021/3 Suda Boğulma Olayları Genelgesi güncellenerek, 5 Ağustos 2021 tarihli resmi yazı ile yayımlanmıştır.


Vakfımız Antalya Şubesi’nin de yer alacağı İl ve İlçe Komisyonlarında, Genelgede de yer aldığı üzere Mavi Bayrak ödüllü plajlar haricindekilerin denetimlerine ağırlık verilecektir. Genelgede yer alan hususlar Mavi Bayraklı plajlarımızda can güvenliği ile ilgili kriterlerde esas aldığımız hususlarla uyumlu olması sağlanmıştır.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü başkanlığında; Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, Liman Başkanlığı, DSİ 13. Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Antalya İl Temsilciliği ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Antalya Şubesi temsilcilerinden oluşan Suda Boğulma Olaylarını Önleme İl Komisyonu oluşturulacaktır. Suda Boğulma Olaylarını Önleme İlçe Komisyonları; suda boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla ilçe düzeyinde alınacak tedbirleri belirlemek ve bu tedbirlerin uygulanmasını denetlemekle görevli olup, ayrıca her yıl Mart ayı sonuna kadar, suya veya denize girilmesi can güvenliği açısından tehlike arz eden bölgeleri belirlemek, bu bölgeleri ilan etmek ve bu bölgelerde gerekli uyarıların yer almasını sağlamakla görevlidir.

 

Genelgeyi indirmek için TIKLAYINIZ.