• Yazan: Admin
  • 10.02.2021

Mavi Bayrak Programı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için çalışıyor!


Mavi Bayrak Programı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için çalışıyor! Başta 14. Amaç-Sudaki Yaşam olmak üzere çalışmalarımız tüm amaçlara dokunuyor. Ödüllü alanlarda Mavi Bayrak sayesinde katkı sunulan hedeflerden bazıları;

- artan cankurtaran ve temizlik personeli istihdamı (Amaç 1-Yoksulluğa Son),

- ilkyardım ve can kurtarma olanakları (Amaç 3-Sağlıklı Bireyler),

- kıyılarda çevre eğitimi (Amaç 4-Nitelikli Eğitim),

- temiz ve herkes için sıhhi olanaklar (Amaç 6-Temiz Su ve Sıhhi Koşullar)

- kıyılarda altyapıların güçlendirilmesi (Amaç 9-Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı),

- engelliler için olanaklar (Amaç 10-Eşitsilizklerin Azaltılması), 

- plajın gerisinde bulunan ekosistemin ve biyolojik çeşitliliğin korunması (Amaç 15-Karasal Yaşam)

- ödüllü alanlarda kamu-özel sektör-STK iş birlikleri ve halkın katılımı (Amaç 17-Hedefler için Ortaklıklar)

 

Çalışmalarımızda hangi detaylar ile hangi amaçlara katkı sunduğumuzu görmek için ulusal ve uluslararası web sayfalarımızı ziyaret ediniz! www.mavibayrak.org.tr https://www.blueflag.global/the-sdgs-and-blue-flag

Vakfımızın tam üye olarak bağlı olduğu Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE, 2019 yılında, 77 üye ülkesi ile yaptığı çalışmalar sayesinde Kopenhag’ da teknoloji ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik SDG Teknoloji Ödülleri töreninde, en iyi Kar Amacı Gütmeyen kuruluş ödülünü kazanmıştı!