• Yazan: Admin
  • 03.11.2021

Kocaeli Sürdürülebilir Çevre Eylem Planına katkıda bulunması ve bu veriler ışığında Avrupa Yeşil Başkentleri Ödülü başvurusu yapılmasına olanak sağlamak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre Şurası gerçekleştirildi ve biz de Mavi Bayrak Programı olarak katılım sağladık.


Kocaeli Sürdürülebilir Çevre Eylem Planına katkıda bulunması ve bu veriler ışığında Avrupa Yeşil Başkentleri Ödülü başvurusu yapılmasına olanak sağlamak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre Şurası gerçekleştirildi ve biz de Mavi Bayrak Programı olarak katılım sağladık.

Avrupa Yeşil Başkentleri adaylığı ve Kocaeli Sürdürülebilir Çevre Eylem Planı hazırlanma sürecinin daha etkin ve verimli olarak sürdürülebilmesi ve çevre adına tüm paydaşlar ile ortak akılda buluşularak, geçmiş deneyimler, mevcut durum, gelecek planlamaları ile iyi uygulama örneklerinin konuşulduğu çalıştay oturumlarının odak konuları aşağıdaki şekilde yer aldı.


1. İklim Değişikliği Azaltım
2. İklim Değişikliği Uyum
3. Yerel Ulaşım
4. Sürdürülebilir Arazi Kullanımını Kapsayan Kentsel Yeşil Alanlar
5. Doğa ve Biyoçeşitlilik
6. Hava Kalitesi
7. Çevresel Gürültü ve Titreşim Kalitesi
8. Atık Üretimi ve Yönetimi
9. Su ve Atıksu Yönetimi
10. Eko yenilik ve Sürdürülebilir İş
11. Enerji Performansı
12. Entegre Çevre Yönetimi
13. İzmit Körfezi

İzmit Körfezi ile Su ve Atıksu Yönetimi Odak Gruplarında yer alarak bir de Mavi Bayrak hakkında röportaj gerçekleştirdiğimiz Çevre Şurası’nın önemli adımlar atılırken yol gösterici olacağına inanıyoruz.