• Yazan: Admin
  • 04.04.2022

DİKKAT! Son günlerde bazı kıyılarımızda denizanası görüldüğüne dair şikayetler tarafımıza ulaşmıştır. Bu kapsamda yapılan araştırmalar sonucu söz konusu vakalar ile ilgili gerekli bilgiler aşağıda yer almaktadır.


Şikayete konu olan tür Rhopilema Nomadica (Göçmen Denizanası) zehirli kategoride bulunmaktadır.
Boyları 20-80 cm arasında değişim göstermektedir.
Poyrazlı gün sayısının fazla olması sonucu dip akıntılarının kıyıya doğru gelmesinin denizanası sayılarındaki artışın önemli nedenlerinden biri olduğu belirtilmektedir.
Küresel ısınma ve iklim değişikliği sebebiyle deniz suyu sıcaklıklarındaki artışların bu türün mevsimsel olarak daha erken ve artan şekilde görülmesinin sebebi olarak gösterilmektedir.
Temas olması durumunda uzmanların önerdiği en etkili ilk yardım yöntemlerinden biri, sıcak uygulamasıdır. Etkilenen bölgenin, 20-40 dakika boyunca 43-45 oC sıcaklığındaki suya batırılması vakaların çoğunda ağrıyı kontrol altına almak için yeterlidir. Suyun sıcaklığı derece ile kontrol edilemiyorsa “elin içinde tutulabildiği, tahammül edilebilen en yüksek sıcaklık” ölçü olarak kullanılabilir.
Sokulan veya zehirlenmiş bölge kaşınmamalı yada ovalanmamalıdır. Ovalama işlemi zehrin daha hızlı bir şekilde dolaşıma dahil olmasına neden olur.
Dokunaçlar yapışık durumda ise bunları kredi kartı gibi düz bir nesne kullanarak kazıyarak çıkarılabilir. Sokulan bölgeye tatlı su dökülmemelidir.
Acı, şişlik, kaşıntı veya yanma devam ederse kişi, mutlaka en yakın sağlık merkezinde götürülmelidir.
Kıyılarda Deniz anası görüldüğünde @turkdenizarastirmalarivakfi tarafından hazırlanan www.yayakarsa.org sayfasına bildirimde bulunarak bu konuda yapılan bilimsel ve saha çalışmalarına katkı verilmesi önem arz etmektedir.