• Yazan: Admin
  • 08.11.2022

Mavi Bayrak Uluslararası En İyi Uygulama Örnekleri Açıklandı. Alanya Belediyesi, Doğaya Sihirli Dokunuşlar Projesi ile Mansiyona layık görüldü.


Vakfımız 1993 yılından bu yana, başta Uluslararası Mavi Bayrak Ödülü olmak üzere, Birleşmiş Milletler Çevre Programı-UNEP ve UNESCO tarafından sürdürülebilir kalkınma için eğitim amacına örnek gösterilen beş uluslararası programı yürütmektedir. Günümüzde derinleşen, başta iklim krizi olmak üzere artan kirlilikler ve biyolojik çeşitlilik kaybı ile, riske giren gelecek nesiller için sürdürülebilir yaşam koşullarını temin edebilmenin, çabalarımıza yerel yönetimlerin yerelden katılımları ile mümkün olabileceğini öngörmekteyiz.


Bu bağlamda denizleri korumanın yanında toplumun bilinçlendirilmesi adına yapılacak ortak çalışmalar, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 17. Maddesi İşbirlikleri ve Ortaklıklar kapsamında çok önemli addedilmektedir. Uluslararası Mavi Bayrak Programı kapsamında Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE’nin yürüttüğü beş program arasında yapılacak işbirliklerinin bir sinerji yaratacağı ve toplumu etkileme gücünü arttıracağı öngörüsü ile Uluslararası En İyi Uygulama Örnekleri Yarışması düzenlenmiş ve ülkemizden de 2022 yılında Vakfımızca yalnızca Alanya Belediyesi Doğaya Sihirli Dokunuşlar Projesi aday olarak yurtdışına gönderilmiştir.


Mavi Bayrak Programı kapsamında 2021 yılından bu yana her yıl belirli kategorilerde başvuru yapanlar arasından en iyi uygulama örnekleri seçilerek yayınlanmaktadır. 2022 yılı başvurularında belirlenen 2 kategori şu şekildedir:
• İklim Değişikliği Eğitimi ve İklim Eylemi
• Mavi Bayrak ve FEE'nin Diğer Eğitim Programları ile İşbirlikleri


Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE’nin Best practice competition results for both, Northern and Southern Hemisphere — Blue Flag (https://l24.im/osfGd) haberi ile paylaşılan ve ekte yer alan sertifikanızda görüleceği üzere aday gösterilen çalışma, Mavi Bayrak Uluslararası En İyi Uygulama Örnekleri arasında ilk üçe girenlerin yanında Mansiyon’a layık görülmüştür.
Belediyenizce Doğaya Sihirli Dokunuşlar Projesi ismi ile planlanan ve ilçede yer alan 5 Eko-Okul öğrencileri ile birlikte hazırlanan 5 ayrı çevre drama filminin planlanmasından çalışılmasına ve topluma sunulmasını da içeren tüm aşamalarında Başkanlığınız nezdinde belediye personeli, tiyatro-drama eğitmenleri ve ekibi, katılımcı okullar ile tüm emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunar, başarılarınızın devamını dileriz.