ÖDÜLÜ ALMAK İÇİN UYULMASI GEREKEN KRİTERLER VE DAVRANIŞ KURALLARI 

  KRİTERLER

 1.      Yatın ‘’denize elverişlilik belgesi’’ (özel yatlar için bağlama kütüğü ruhsatnamesi) nin bulunması ve fotokopisinin başvuru dosyasına eklenmesi(z)

 2.      Ticari yatlar için “deniz turizmi aracı işletme belgesi” nin bulunması ve fotokopisinin başvuru dosyasına eklenmesi (z)

 3.      Mavi Bayrak kriterlerini, uyulması gereken yat davranış kurallarını, yerel ve ulusal düzeyde kimlerin sorumlu olduğunu içeren Mavi  Bayrak bilgilerinin sergileneceği standart panonun yatta uygun ve görünür bir yere asılı bulunması (ödüle hak kazanıldığı takdirde  TÜRÇEV tarafından gönderilecektir) (z)

 4.      Mavi Kart kartın arkalı-önlü  fotokopisini başvuru dosyasına eklemek (z)

 5.      Marinalarda yapılan çevre eğitim etkinliklerinden en az birine fiilen katılmış olmak ve katıldığına dair belge fotokopisini başvuru  dosyasına eklemek (z)

 

UYULMASI GEREKEN DAVRANIŞ KURALLARI

 

 1. Koylarda hız limitine uyulması (maksimum 3 knot) (z)

 2. Koylarda demirli durumdayken ses kirliliğine karşı duyarlı olunması (z)

 3. Denize ve kıyı alanlarına çöp atılmaması (z)

 4. Denize zehirli atıklar (yağ, boya, kullanılmış pil, temizlik malzemeleri vs) atılmaması (z)

 5. Cam, plastik, metal gibi atık malzemelerin geri dönüşümü için ayrıştırma olanaklarının sağlanması (z)

 6. Yemek yapımı sonrası oluşan bitkisel atık yağların düzenli olarak toplanarak lisanslı bir firma ile bertaraf edilmesinin sağlanması (k)

 7. Kullanılan boya anti-fouling, boya çıkarıcı gibi ürünleri alırken çevre dostu olanların tercih edilmesi (z)

 8. Yat temizliğinde sadece temiz suyun kullanılması  (z)

 9. Kirlilik veya çevreyle ilgili kuralların herhangi birinin ihlali ile karşılaşıldığında durumun hemen yetkililere bildirilmesi (z)

 10. Balık avcılığında avlanma sezonu, avlanma bölgeleri ile ilgili konulan yasaklara uyulması ve yasak olan yöntemlerle balık avlanmaması (z)

 11. Denizde yaşayan bitki ve hayvanların korunması ve kuşların ürediği bölgelere dikkat edilmesi (z)

 12. Tehlike altındaki ve korunan alanlara dikkat edilmesi (z)

 13. Deniz dibine zarar verecek şekilde demirleme yapılmaması (z)

 14. Balıkçılık yapılan veya balıkçılıkla ilgili düzeneklerin bulunduğu alanları rahatsız etmekten kaçınılması (z)

 15. Tehlike altındaki/korunan türlerden veya sualtından çıkarılan arkeolojik kalıntılardan yapılmış eşyaların satın alınmaması ve kullanılmaması (z)

 16. Yatın tuvalet ve mutfak ünitelerinin temiz ve bakımlı olması (z)

 17. Diğer yatçıların da çevreye özen göstermeleri konusunda onların teşvik edilmesi (z)

 

Bireysel Yatlar için Mavi Bayrak başvuruları Mavi Bayraklı marinalar aracılığıyla(onayı ve yönlendirmesiyle) yapılmaktadır. Lütfen bağlı olduğunuz marinadan başvuru formunuzu isteyiniz.

BİREYSEL YATLAR İÇİN TANITIM BROŞÜRÜ

 

 BİREYSEL YATLAR İÇİN TANITIM POSTERİ