Mavi Bayrak Programı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için çalışıyor! Başta 14. Amaç-Sudaki Yaşam olmak üzere çalışmalarımız tüm amaçlara dokunuyor. Ödüllü alanlarda Mavi Bayrak sayesinde katkı sunulan hedeflerden bazıları;

- artan cankurtaran ve temizlik personeli istihdamı (Amaç 1-Yoksulluğa Son),

- ilkyardım ve can kurtarma olanakları (Amaç 3-Sağlıklı Bireyler),

- kıyılarda çevre eğitimi (Amaç 4-Nitelikli Eğitim),

- temiz ve herkes için sıhhi olanaklar (Amaç 6-Temiz Su ve Sıhhi Koşullar)

- kıyılarda altyapıların güçlendirilmesi (Amaç 9-Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı),

- engelliler için olanaklar (Amaç 10-Eşitsilizklerin Azaltılması),  

- plajın gerisinde bulunan ekosistemin ve biyolojik çeşitliliğin korunması (Amaç 15-Karasal Yaşam)

- ödüllü alanlarda kamu-özel sektör-STK işbirlikleri ve halkın katılımı (Amaç 17-Hedefler için Ortaklıklar)

Çalışmalarımızda hangi detaylar ile hangi amaçlara katkı sunduğumuzu görmek için Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Ortaklıklar Projesi kapsamında yaptığımız sunumu BURADAN indirebilir ve uluslararası web sayfamızda İngilizce bilgilere https://www.blueflag.global/the-sdgs-and-blue-flag bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Vakfımızın tam üye olarak bağlı olduğu Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE, 2019 yılında, 77 üye ülkesi ile yaptığı çalışmalar sayesinde Kopenhag’ da, teknoloji ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik SDG Teknoloji Ödülleri töreninde, en iyi Kar Amacı Gütmeyen kuruluş ödülünü kazanmıştı!