MAVİ BAYRAK MARİNA KRİTERLERİ-2018

 

(z): zorunlu kriter (her marina mutlaka uygulamalıdır)

(k): kılavuz kriter (zorunlu değil, kendini geliştirmek isteyenlerin uygulaması önerilir) 

 

ÇEVRE EĞİTİMİ VE BİLGİLENDİRME

 

1. Marinayı kullananlara, yakın çevre eko-sistemleri ile çevre unsurları hakkında bilgi verilmelidir. (z)

2. Marina ve çevresinde uyulacak çevre davranış kuralları marinada sergilenmelidir. (z)

3. Mavi Bayrak Programı ve kriterleri ile FEE’nin diğer eko-etiketi (Yeşil Anahtar) hakkında bilgiler marinada sergilenmelidir. (z)

4. Marina; kullanıcıları, marina personeli ve ziyaretçilerine yönelik olarak bir sene boyunca en az üç çevre bilinçlendirme etkinliği gerçekleştirmelidir. (z)

5. Marina yönetimince, yat sahiplerine yatlarda mavi bayrak uygulaması konusunda bilgi verilerek teşvik edilmelidir. (z)

6. Yılda iki kez marina çalışanları ile Mavi Bayrak, çevre ve sürdürülebilirlik ölçümleri konusunda değerlendirme toplantısı yapılmalıdır. (k)-YENi

7. Tüm marina çalışanları Mavi Bayrak hakkında bilgi sahibi olmalı ve kullanıcılara temel bilgileri verebilmelidir. (k) -YENi

 

ÇEVRE YÖNETİMİ

 

8. Marinada çevresel denetimleri yapmak ve bir çevre yönetim sistemini kurmak amacıyla Marina Yönetim Komitesi oluşturulmalıdır. (k)

9. Marinada çevre politikası ve planı olmalıdır. Bu plan su, atıklar ve enerji tüketimi; sağlık ve emniyet sorunları ve çevre dostu ürünlerin kullanımı konularında referans oluşturmalıdır. (z)

10. Hassas alanlarda ilgili yönetim kriterlerine (yönetmelikler) uyulmalıdır (z)

11. Tehlikeli atıklar için (boya, solvent, bottan kazınan boyalar, anti-fouling gibi) yeteri miktarda, iyi tanımlanmış ve ayrı ayrı toplama imkanları bulunmalıdır. Toplanan atıklar lisanslı bir toplama merkezine götürülmelidir. (z)

12. Yeteri miktarda ve iyi kontrol edilen çöp kutuları ve/veya çöp konteynırları olmalı, lisanslı bir taşıyıcı araçla toplanmalı ve lisanslı bir alana bırakılmalıdır. (z)

13. Marinada kağıt, plastik, metaller gibi geri dönüşebilen atıklar için ayrı ayrı toplama imkanı olmalıdır. (z)

14. Marinada sintine suyu çekme (pompalama) olanakları olmalıdır. (k)

15. Marinada tuvalet suyu çekme (pompalama) olanakları olmalıdır. (z)

16. Marinada tüm binalar yasalara uygun (imar planı, kıyı kanunu vb.) ve bakımlı, doğal ve yapay çevre ile bir bütünlük içinde olmalıdır. (z)

17. Yönlendirme levhaları ile işaret edilmiş, yeterli miktarda ve temiz sıhhi olanaklar (duş, tuvalet gibi) ve içme suyu bulunmalı, atık sular lisanslı bir arıtma tesisine ulaştırılmalıdır. (z)

18. Eğer marina yat bakım, onarım ve yıkama olanaklarına sahipse bu alanlardan kaynaklanacak kirletici faktörler; kanalizasyon sistemine ve marinanın kara ve deniz alanı ile doğal çevresini etkilememelidir. (z)

19. Sürdürülebilir ulaşım araçlarının kullanımı teşvik edilmelidir. (k)

20. Özel olarak düzenlenmiş alanların dışında marina alanında araç kullanımı ve park yapılmasına izin verilmemelidir. (z)

21. Sıhhi olanaklardaki su tüketimi tasarruflu kullanımı özendirecek şekilde kontrol altına alınmalıdır. (k) -YENi

22. Marinanın bir çevre politikası ve planı olmalıdır. Bu plan, su yönetimi, atık miktarları, enerji tüketimi, sağlık ve güvenlik ile çevre dostu ürünlerin kullanımı konularında veri toplamaya dayanmalıdır. Tüm çalışanlar bu konularda bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir. (k) –YENi

23. Marinada yalnızca çevre dostu (temiz içerikli) temizlik ürünleri kullanılmalıdır. (k) –YENi

24. Sıhhi tesislerde sadece çevre dostu tuvalet malzemeleri, kağıt havluları ve tuvalet kağıtları kullanılmalıdır. Sabun ve diğer kişisel bakım ürünleri dozaj ayarlı dispenser ile sağlanmalıdır. (k) –YENi

25. Sadece enerji verimli aydınlatma kullanılmalıdır. Uygun olan yerlerde sensörlü aydınlatma sistemi kurulmalıdır. (k) –YENi

26. Marinanın enerji ihtiyacı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmalıdır. (k) –YENi

27. Marina, faaliyetlerinde karbon nötr olmayı amaçlamalıdır. (k) –YENi

28. Marinada yapay olarak yeşillendirilmiş alanlar ve bahçeler sürdürülebilir şekilde muhafaza edilmelidir. (k) –YENi

29. Marinada bulunan tesisler çevre dostu malzemelerden yapılmalıdır. Marinada yeni binalar ve altyapı inşa ederken veya mobilya ile donatırken tercihen yerel kaynaklar kullanılmalıdır. (k) –YENi

 

GÜVENLİK VE HİZMETLER

 

30. Yeterli sayıda, yerleri yönlendirme levhaları ile açıkça belirlenmiş ve ulusal otoritelerce standardı kabul edilmiş cankurtaran, ilkyardım ve yangın söndürme ekipmanları bulunmalıdır.  (z)

31. Deniz kirlenmesi, yangın ve diğer kazalar için acil durum planı ve emniyet tedbirleri hazırlanarak marinada bir panoda sergilenmelidir. (z)

32. Marinada bulunan güvenlik önlemleri konusunda panolar aracılığıyla bilgi verilmelidir. (z)

33. Yat bağlama noktalarında ulusal standartlara uygun elektrik ve su servis noktaları bulunmalıdır. (z)

34. Engelliler için olanaklar olmalıdır. (k)

35. Marinadaki olanaklar ve yerlerini gösteren bir harita, panoda sergilenmelidir. (z)

 

SU KALİTESİ

 

36. Marinanın kara kısmı ve deniz suyu fiziksel olarak temiz olmalıdır (yağ lekeleri, kanalizasyon atığı, çöp veya diğer kirlenme belirtileri olmamalıdır). (z)

 

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK (KSS)–YENi

 

37. Marina yönetiminin, insan hakları, işgücü kaynağında ayrımcılığın önlenmesi ve eşitliğin sağlanması, çevre eğitimi ve yolsuzlukla mücadele alanlarını kapsayan bir KSS politikası olmalıdır. (k) –YENi

 

HALKIN KATILIMI–YENi

 

38. Marina yönetimi, yerel halk ve doğal çevre ile sürdürülebilir bir etkileşimi yaratmak üzere en az iki önemli girişimde bulunmalıdır. (k) –YENi

MARİNA KRİTERLERİ KILAVUZ NOTLAR İÇİN TIKLAYINIZ.